Tankebanken.dk

Ikon

En bank for tanker, – til konstruktive forandringer og opdagelser.

Om

Tankebanken er en bank for tanker. Det vil sige et sted hvor tanker bliver investeret med henblik på realisering. Vores interesser kredser om emner som grundlagsdebat herunder politik, positivt motiverede forandringer, intellektualitet i praksis, åndelighed.

Tankebanken er både et mentalt og fysisk sted; både en uforpligtende ramme om samvær, der kan blive kreativt, men ikke nødvendigvis skal det, og en strammere ramme om et arbejde, der helst både skal være politisk og apolitisk, både æstetisk og intellektuelt; en grund under forskellige projekter, eller deltagelse i projekter udenfor Tankebankens regi, et sted hvor der bliver udvekslet, skabt og sat nogle ting på dagsordenen, og det vil også sige: udøvet indflydelse på samfundet udenom; et sted hvor intellektualitet og håndværk arbejder sammen.

I Tankebanken arbejder vi med helhedsorienteret udvikling. Forudsætningen for en udvikling som baseres på helhedstænkning er tiltag, der medfører, at en del af fokus flytter sig fra ydre til indre vækst. Som investeringsselskab anskuer Tankebanken metaforen vækst som gældende muligheder for meget andet og mere end ren og skær profitmaksimering. Vi bestræber os på at udnytte de kræfter fællesskabet har og at undgå faren for at individualiteten undertrykkes i kollektivets navn. Idet vi prøver at fremme sammenhæng, harmoni, sundhed og økologi, tillid, konstruktivitet, empowerment og evner for ansvar, forholder vi os også kritisk til disse begreber.

Velkommen til,
Sylvester, Henrik & Rune

<span>%d</span> bloggers like this: